Cenník

phone call

Vstupná 10 minútová konzultáciaVstupná konzultácia, kde vám bude objasnené, ako fungujú naše služby.

consultation

Nezávislé genetické poradenstvoZákladná hodinová sadzba za poskytovanie genetického poradenstva.

NIPT, Pregnancy

NIPT / amniocentéza konzultácia


Krátka 15 - 20 minútová telefonická konzultácia ohľadne neinvazívneho skríningu z krvi matky a amniocentéze (prípadne odberu choriových klkov). Aké sú výhody a riziká týchto metód. 

genetic testing, tubes

Balíček sprievodných konzultácií k testovaniuTento balíček zahŕňa dve hodinové konzultácie - pred a po genetickom testovaní.

genetic testing, eppendorf, tubes, laboratory

Sprostredkovanie genetického testovania


Pomoc s výberom správneho testu a laboratória presne podľa vašich požiadaviek. 

woman at desk, pc

Vypracovanie odbornej rešeršeSadzba za jednu A4 stranu na mieru vypracovanej analýzy.

V prípade vycestovania sa do ceny započítavajú aj cestovné náklady. 

V prípade hodinovej sadzby sa započítava každých začatých 10 minút. 

Je možné individuálne nacenenie špecifického balíčka na mieru priamo pre vás. 

V prípadoch urgencie sa cena navýši od 10% nahor podľa potreby a obtiažnosti. Urgenciou sa rozumie poskytnutie služby do 72 hodín, počas sviatkov a počas víkendov (pokiaľ tak nebolo dohodnuté vopred). 

V osobitných prípadoch sa vyhradzuje bezplatné poskytnutie služby. 


Ako to funguje?

Po prvom kontakte, či už cez email, sociálne siete alebo kontaktný formulár zvyčajne nasleduje krátka telefonická konzultácia, pri ktorej vám bude dôkladne vysvetlené, ako prebiehajú naše konzultácie, kedy máme najbližšie dostupné termíny a aká z našich služieb by mohla byť pre vás tá pravá. V prípade odbornej rešerše sa s vami dohodneme o akú konkrétnu tému by ste mali záujem a do akej hĺbky si prajete vypracovať analýzu. 


Nasleduje záväzné objednanie, kde po potvrdení z našej strany začneme pracovať na vašej analýze alebo sa dohodneme na presnom termíne na genetickú konzultáciu, ktorý by vám vyhovoval. Poradenstvo poskytujeme osobne alebo prostredníctvom zabezpečenej telekonferencie. Viac o bezpečnosti využitia naších telegenetických služieb sa môžete dozvedieť v našom blogu. Počas konferencie spíšeme vašu rodinnú históriu, prípadne vypočítame riziko výskytu daného ochorenia vo vašej rodine. Taktiež si prejdeme cez akékoľvek vaše otázky spojené s genetikou a genetickými ochoreniami.


V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov po konzultácií obdržíte zabezpečenou formou poznámky z našej konzultácie, ktoré môžete použiť pri komunikácií s rodinou alebo s vaším lekárom, prípadne sa k nim viete kedykoľvek vrátiť, ak by ste na niečo zabudli. Podľa potreby môžete u nás absolvovať ľubovoľný počet konzultácií. V prípade, že sa rozhodnete aj pre genetické testovanie sprostredkované s našou pomocou, absolvovali by sme spolu predtestovú konzultáciu, kde by sme sa porozprávali o dostupných testoch a ich možnostiach a výhodách a nevýhodách pre vás. 


V prípade vypracovania odbornej rešerše vám bude elektronickou formou poslaná vypracovaná analýza do vopred dohodnutého termínu.