Telegenetika

V posledných rokoch sa rozmáha telemedicína, t.j. medicína poskytovaná na diaľku. Jednou z jej podskupín je aj telegenetika - genetické poradenstvo poskytované na diaľku. Najmä v období pandémie COVID-19 sa tieto služby začali ešte viac rozširovať, ale sme na ne naozaj pripravení?

telemedicine, telegenetics

Telegenetika, rovnako ako telemedicína, prináša veľkú výhodu v podobe nepotrebovania osobnej návštevy nemocnice/ zdravotného strediska a tým pádom sa znižuje čas potrebný na absolvovanie vyšetrenia, keďže napríklad netreba rátať s časom potrebným na cestovanie. Prínosom je aj časová flexibilita takýchto služieb. 

Na druhej strane, veľkou nevýhodou telemedicíny je to, že sa stráca osobný kontakt. Pri telemedicíne je to problematické obzvlášť pri manuálnych vyšetreniach, avšak pri telegenetike sa jedná predovšetkým o problém v komunikácii. Osobný kontakt má veľké možnosti, zvlásť ak sa jedná o neverbálnu komunikáciu, no pri použití tele- a video-konferencií sa toto môže strácať a problémovou sa môže stať aj verbálna komunikácia. 

Je preto veľmi dôležité aby mali obe strany - aj konzultujúci aj konzultant - dostatočné pripojenie a vybavenie na absolvovanie telegenetickej konzultácie. 

Najväčšou nástrahou telemedicíny zostáva bezpečnosť. Je veľmi nezodpovedné používanie nezabezpečených systémov akými sú napríklad obyčajný email, prípadne nezabezpečená telekonferencia prostredníctvom programov ako Zoom. 


Ako je zabezpečené vaše pohodlie a bezpečnosť pri používaní našich služieb?

Naše služby sú poskytované nielen osobne, ale aj na diaľku. Naše vybavenie spĺňa požiadavky na poskytovanie vysokokvalitnej videokonferencie aby ste mali zabezpečenú vysokú kvalitu poradenstva. 

Bezpečnosť a ochrana súkromia je v genotipo na prvom mieste. Preto sú vaše osobné údaje uložené v jednom z najlepších šifrovaných cloudových úložísk na trhu - Tresorit. Je to firma so Švajčiarskou základňou, kde sú zákony ochrany súkromia ešte prísnejšie ako normy potrebné na splnenie GDPR požiadaviek. Táto firma dokonca mala aj "hacker challenge" kde ponúkli 50 000 dolárov tomu, kto by sa dostal do ich systému; dodnes sa to nikomu nepodarilo. Viac o ich zabezpečení sa môžete dočítať tu. Okrem toho, že sú údaje našich klientov uschované vždy s end-to-end šifrovaním (administrátori Tresoritu k nim nemajú prístup), sú naše zariadenia zabezpečené dvojfázovou autorizáciou, dodatočnými PINmi a heslá sú menené v pravidelných intervaloch.